טופס הרשמה לארגון ``שגרירי רוטשילד``

טופס הגשת המועמדות מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים